Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Miljötillsyn

Tjänsten

Miljökontorets uppdrag är att arbeta för att livsmiljön i Karlskoga ska vara god och av hög kvalitet; det ska finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, bra livsmedel och god inomhusmiljö.

Miljökontorets främsta redskap för att klara uppdraget är tillsyn, då kontrollerar vi att de lagar som rör livsmedelshygien, miljö och hälsa följs.

Företagaren är den som känner sin verksamhet bäst och vet vilka risker den kan utsätta miljö eller människors hälsa för. Därför är det alltid företagaren som är ansvarig för sin verksamhet och vilka åtgärder som måste göras för att människor och miljö inte ska utsättas för några risker.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som företagare ska veta vad du kan förvänta dig i mötet med tillsynsmyndigheten har myndighetsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för verksamhetsutövare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • vara tillgängliga under kontorstid på vardagar.
  • kommunikationen med verksamheten är tydlig och lättförstådd. Kommunikationen ska anpassas till utövaren och situationen och kan ske genom till exempel skrivelse, e-post, telefon- eller personkontakt.
  • resultatet från tillsynen ska vara oberoende av vilken inspektör som utför tillsynsbesöket.
  • i så stor utsträckning som möjligt anpassa tidpunkten för tillsynsbesöket efter verksamhetens önskemål.
  • de krav som ställs på verksamheten är rimliga och relevanta. Avvikelser ska kunna motiveras av inspektören på ett för troendeingivande sätt. Det ska finnas en tydlig koppling till risk för miljö, människors hälsa, livsmedelshygien eller lagstiftning.
  • följa upp att verksamheten åtgärdat avvikelser som noterats vid tillsynsbesöket.
Uppdaterad 2016-11-14