Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsnämndens sammanträde 13 december


Justerat protokoll

Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2017-12-13PDF

Justering 15 december 2017.

Anslagningstid

Justerat protokoll anslås under perioden 15 dec - 8 jan 2018

Förvaring

Kultur- och föreningsförvaltningen, Centralplan 7

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.

Uppdaterad 2017-12-18 av Claes Åsenblad