Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 12 december


Justerat protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12PDF

Justering 19 december 2017.

Anslagningstid

Justerat protokoll anslås under perioden 20 dec - 11 jan 2018

Förvaring

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 2-4

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.

Uppdaterad 2017-12-20 av Karin Jirenius