Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Personuppgiftslagen

Här ger vi information om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne. Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig.

Vad händer med dina uppgifter

Därför informerar vi här om att när du kontaktar Karlskoga kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett databasregister. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Du ger samtycke genom att kontakta oss

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du skickar e-post eller använder något av våra elektroniska webbformulär, samtycker du till att vi registrerar och lagrar dina uppgifter.

Karlskoga kommun är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv.

Du skickar en skriftlig, undertecknad ansökan, till Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga. Är någon personuppgift felaktig kan du begära rättelse på ovan angiven adress.

Önskar du ytterligare information kontakta kommunens personuppgiftsombud.

Du kan även läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats.

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är är hemliga är offentliga. Sådana handlingar ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med personuppgiftslagen.

Kommunens handlingar gallras enligt arkivlagen och enligt de gallringsplaner som är fastställda av kommunstyrelsen och dess nämnder.

Uppdaterad 2016-05-02