Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Så många bor i Karlskoga

I senaste mätningen från Statistiska centralbyrån, september 2017, har Karlskoga kommun en folkmängd på 30 485 personer.

De senaste årens mätningar visar på en positiv ökning av antalet invånare i Karlskoga, och det är fortsatt ökning av antalet som flyttar hit.

Folkmängd / befolkningsstatistik​

Här är de senaste årens befolkningsstatistik för Karlskoga kommun. Uppgifterna kommer från statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkning - total folkmängd (netto)

2016

2015

2014

2013

2012

30 538

30 283

30 054

29 728

29 631

+255

+229

+326

+97

+15

Födelseöverskott (levande födda minus avlidna)

År

2016

2015

2014

2013

2012

Levande födda

289

320

287

277

281

Avlidna

410

392

375

383

416

Netto

-121

-72

-88

-106

-135

 

Inflyttning / utflyttning

År

2016

2015

2014

2013

2012

Total inflyttning

1 700

1 532

1 532

1 381

1 352

Total utflyttning

1 330

1 241

1 123

1 181

1 201

Netto

+ 370

+291

+409

+200

+151

Observera att några faktorer som påverkar befolkningsstatistiken inte tas upp här, vilket gör att nettot för födelseöverskott och inflyttning/utflyttning tillsammans inte speglar den totala befolkningsförändringen.

Uppdaterad 2017-11-10 av Gunilla Östman