Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 oktober 2012 - Pressmeddelande

Friskare personal inom socialförvaltningen

Under 2011 och 2012 har socialförvaltningen arbetat mer hälsofrämjande än tidigare vilket har resulterat i något färre sjukskrivningar. På en av socialförvaltningens deltagande enheter i hälsoarbetet har sjukfrånvaron minskat med 3 procentenheter.

Det hälsofrämjande arbetet handlar om att kartlägga anställdas hälsovanor via enkät. Därefter erbjuda anställda som är i behov av att förbättra sina vanor en hälsoprofilbedömning med bland annat blodtrycksmätning, cykeltest och motivationssamtal. Inställningen till hälsoarbetet har varit positivt.

– Det är kul att personalen intresserar sig mer för kost och motionsformer, och att sjukfrånvaron faktiskt minskar, säger Cecilia Widén, hälsoutvecklare inom socialförvaltningen.

Arbetet handlar även om att utbilda frivillig personal till hälsoinspiratörer, som i sin tur ska motivera kollegor. Inom socialförvaltningen finns drygt 1100 tillsvidareanställda med varierade arbetsuppgifter. För en del handlar vardagen om många tunga lyft och för andra handlar det om stillasittande arbete. Då gäller det att prioritera bra kost med en aktiv fritid för att få energi både på jobbet och privat.

Varje anställd som förbättrar sin livsstil (exempel, mer motion, bättre kost, sluta med tobak) är värd ca 100 000 kr i färre sjukdagar.

Uppdaterad 2018-03-06