Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 oktober 2012 - Pressmeddelande

Samhällsbyggnadsnämnden satsar på Centralparken

Igår gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag åt samhällsbyggnads-förvaltningen att försöka förvärva fastigheterna Ringduvan 4 och 5, tomten vid Centralparken där Saga Bio tidigare låg. Målet är att vidta åtgärder för att göra Centralparken till en trygg, säker och tilltalande plats som ett led i arbetet med att skapa ett attraktivt Karlskoga.

Karlskoga kommun jobbar nu för att Centralparken ska bli en trygg, säker och tilltalande park i centrala Karlskoga. En attraktiv miljö kring E18 ger dessutom förbipasserande en positiv bild av Karlskoga.

- Även om kommunen inte äger marken och bär ansvaret för det som hänt så känner vi att vi måste agera. Det är inte okej att det ser ut såhär mitt i centrala Karlskoga, säger Sven-Olov Axelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Konsultföretaget Sweco Environment AB har nu, efter att ha gått igenom de undersökningar som Karlskoga kommun tidigare genomfört, lämnat förslag på åtgärder. Swecos rapport visar att risken för spridning av gifterna i marken är minimal och att det inte finns någon anledning att flytta på de nergrävda massorna. Sweco rekommenderar "Hållbar exploatering", en metod som innebär att tomten kan göras säker utan att massorna flyttas därifrån, vilket även är det bästa alternativet ur miljösynpunkt. "Hållbar exploatering" går ut på att en bädd, innehållandes bland annat en geo-duk och makadam, läggs ovanpå marken.

För att skapa en sammanhängande park är målet att förlänga den nuvarande parken västerut, så att den sträcker sig till och med de parkeringsplatser som finns där i nuläget. Parkeringsmöjligheterna flyttas då istället till Ringduvan 4 och 5 där kommunen har för avsikt att göra en asfalterad parkering.

Första steget för samhällsbyggnadsförvalningen är att ta kontakt med nuvarande fastighetsägare för att diskutera förvärvande av fastigheterna. Parallellt med detta kommer ett detaljplanearbete att inledas. Det är detaljplanen som styr hur området med fastigheterna Ringduvan 4 och 5 och det omgivande området i Centralparken får användas i framtiden.

KONTAKT:
Martin Lindström
Projektledare
Karlskoga kommun
0586-622 65
martin.lindstrom@karlskoga.se

Uppdaterad 2012-10-17