Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 december 2012 - Pressmeddelande

Skolinspektionens tillsyn ger positiva effekter

Under hösten har Skolinspektionen genomfört en tillsyn av förskole- och skolverksamheten i Karlskoga kommun. För barn- och utbildningsförvaltningen ger tillsynen extra energi i arbetet med att utveckla verksamheten.

Skolinspektionen som är en statlig myndighet granskar förskole- och skolverksamheten i alla kommuner med jämna mellanrum. Under hösten har all skolverksamhet, i både privat och kommunal regi, granskats i Karlskoga.

- Det är bra för oss att inspektionen belyser utvecklingsområden i Karlskoga, och vi välkomnar detta och kommer att ha nytta av den i vår egen utvecklingsprocess, säger Per Blom, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Inspektionen sammanfaller väl med de utvecklingsområden som barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med de senaste åren då hela förvaltningen har tagit en gemensam kraftsamling för att eleverna ska nå målen.

- Verksamheten har upplevt besöken från Skolinspektionen positivt och i den muntliga kontakten har vi fått fin respons på bra pedagogiskt arbete, vilket stärker personal och förskolechefer/rektorer, berättar Anneli Weman som är verksamhetschef.

Karlskoga kommun ska samordna och dra lärdom i hela verksamheten utifrån de synpunkter som Skolinspektionen lämnar.

Kontakt

Katarina Holmsten
Kvalitetsledare, barn- och utbildningsförvaltningen
0586-619 62
katarina.holmsten@karlskoga.se

Per Blom
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
0586-611 36
per.blom@karlskoga.se

Anneli Weman
Verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
0586-612 04
anneli.weman@karlskoga.se


Uppdaterad 2012-12-07