Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 december 2012 - Pressmeddelande

Socialförvaltningens prestationsersättning

Socialförvaltningens prestationsersättning för 2012 blev 985 843 kr.

Socialförvaltningen i Karlskoga kommun har erhållit ett statligt bidrag som kallas prestationsersättning från Sveriges kommuner och landsting på totalt 985 843 kr. Syftet med prestationsersättningen är att utveckla vården och minimera risker för undernäring, fall och trycksår bland äldre inom vård och omsorg, samt att förbättra vården i livets slut i Karlskoga.

Prestationsersättningen grundar sig bland annat på resultat från riskbedömningar som gjorts under mätperioden september 2011 till oktober 2012. Ett av målen var att 90 % av alla som bor på särskilt boende skulle riskbedömmas inom mätperioden.  En riskbedömning innebär att personalen bedömer om brukaren har risk för undernäring, fall eller trycksår.

Karlskoga kommun är en av 73 kommuner av Sveriges totala 290 kommuner som uppnått målet. Under mätperioden gjordes riskbedömningar på 94 % av brukarna på särskilt boende inom vård och omsorg i Karlskoga.

Prestationsersättningen som socialförvaltningen erhållit kommer att gå till utveckling och förbättring av vård och omsorg samt den palliativa vård som sker för personer i livets slutskede. Ersättningen fördelas enligt följande:

*Senior alert 749 983 kr
**Palliativa registret235 860 kr
Totalt985 843 kr

* Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg där riskbedömningar, åtgärdsplaner och uppföljningar för brukare registreras i.

** Palliativa registret är det är ett nationellt kvalitetsregister där vård och omsorgsinsatser registreras av en brukares sista vecka i livet.

Läs mer om prestationsersättningen på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2015-03-10