Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

4 januari 2013 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt miljösamarbete mellan Storfors och Karlskoga

Från och med 1 januari 2013 är det miljökontoret i Karlskoga som på uppdrag av från Miljö-och byggnadsnämnden i Storfors kommun ansvarar för prövning, tillsyn och kontroll inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område.

- När Storfors kommun kontaktade oss i höstas med en förfrågan om samarbete var vi av uppfattningen att en myndighetsutövning som sträcker sig över kommungränsen är fördelaktig både ur miljö- och resursperspektiv säger Susanne Jarl, miljöchef i Karskoga. Vi är förstås även stolta över att den kompetens som medarbetarna på miljökontoret besitter även efterfrågas utanför kommunen.

- När Filipstads kommun sade upp samarbetsavtalet sökte vi ett nytt samarbete med Karskoga kommun. För en liten kommun som Storfors är det nödvändigt att samarbeta i den här typen av frågor för att kunna erbjuda en hög kompetens inom området. Vi tror att det här samarbetet kommer att bli väldigt bra, säger Mikael Jareke, kommunchef i Storfors.

Miljökontoret i Karlskoga kommer att utöva tillsyn på verksamheter som kan utsätta miljö eller människor för någon risk eller hälsofara. Företagare i kommunen kommer under året att kontaktas av en inspektör där uppgifter om verksamhetens art, storlek, miljö- och hälsorisker med mera kommer att efterfrågas. Uppgifterna kommer sedan att användas för att verksamheten ska riskklassas och tilldelas en tillsynstid i enlighet med kommunens taxa.

Miljökontoret ansvarar även för att handlägga ansökningar och anmälningar gällande till exempel enskilda avlopp, yt- eller grundvattenvärmepumpar, oljecisterner eller dispenser gällande sop eller latrinhämtning. Miljökontoret kan även svara på frågor om misstänkt matförgiftning, radon, fukt och mögel, störande vedeldning eller andra miljörelaterade frågor.

Företagare och privatpersoner som vill komma i kontakt med en inspektör på miljökontoret kontaktar kundtjänsten på 0586-619 20 eller mailar till miljokontoret@karlskoga.se

Uppdaterad 2013-01-04 av Gunilla Östman
Kontakt

Susanne Jarl
Mijöchef, Karlskoga kommun
0586-622 71

Terése Riddersand
Miljöinspektör, Karlskoga kommun
0586-619 02

Mikael Jareke
Kommunchef, Storfors kommun
0550-651 55