Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 januari 2013 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialförvaltningens hygienmätning

Goda resultat vid hygienmätning.

Under hösten 2012 har socialförvaltningen gjort hygienmätningar inom handikappomsorgen samt inom vård och omsorg i Karlskoga. Mätningarna är en del i Sveriges Kommuner och Lanstings långsiktiga arbete att tillsammans med landsting och kommuner göra vården säkrare och förhindra smittöverföring

Vid en hygienmätning kontrollerar ett ombud att vårdpersonalen följer basala hygienrutiner, som bland annat användning av arbetskläder, handdesinfektion, förkläde eller att personalen har uppsatt hår och är fri från smycken.

Karlskoga kommun utförde totalt 356 mätningar. Bland de deltagande kommunerna var minst mätantal fem mätningar och flest mätantal 499 stycken. Vid SKL:s sammanställning av basala hygienrutiner för samtliga verksamheter hamnade Karlskoga kommun på en 10:e plats av de totalt 63 deltagande kommunerna.

Det är tredje året som socialförvaltningen gör mätningen och ett sätt till egenkontroll och en möjlighet för förvaltningen att förbättra hygienrutiner där man ser att det finns ett behov.

 Resultat i landet Karlskoga
Korrekta basala hygienrutiner51 %68 %
Uppdaterad 2015-03-10 av Gunilla Östman