Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 mars 2013 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny version av CD-skivan ”Barnens favoritstund” klar

En ny version av CD-skivan Barnens favoritstund har kommit från tryckeriet, och nu finns 1 500 att delas ut till nyfödda boende i Karlskoga.

Arbetet med inspelningen har pågått under hösten 2012.

Bakgrund:

Barnens Favoritstund är en CD-skiva som sedan 2006 delas ut som en gåva till alla nyfödda barn boende i Karlskoga. Sjunger på skivan gör barn från kulturskolan samt Svenska Kyrkan och spelar gör kulturskolans musiklärare.

CD-skivan samt tillhörande sånghäfte lämnas ut i samband med att barnen får en första bok från biblioteket. Sånghäftet är rikt illustrerat med teckningar som barn på Rävåsskolan och kulturskolan ritat och målat.

CD-skivan finansieras i samarbete med flera lokala företag som är med och sponsrar för att detta ska vara möjligt.

Se även www.karlskoga.se/barnensfavoritstund

Kontakt:
Inga-Lill Brogeland-Morfeldt
Musiklärare
Karlskoga kommun
070-416 25 31
ingalill.brogelandmorfeldt@karlskoga.se

Jimmy Lundström
Projektansvarig
Karlskoga kommun
0586-620 26
jimmy.lundstrom@karlskoga.se

Uppdaterad 2013-03-18 av Gunilla Östman