Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 april 2013 - Pressmeddelande

HLR-instruktörer utbildas inom socialförvaltningen

Ett 40-tal anställda inom socialförvaltningen utbildas till hjärt- och lungräddningsinstruktörer under 2013.

Under 2013 kommer ett 40-tal anställda inom socialförvaltningen i Karlskoga kommun gå en utbildning för att bli i hjärt- och lungräddningsinstruktörer. Meningen är att varje utbildad instruktör sen ska hålla i egna utbildningar för resterande personal inom förvaltningen.

Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är därför livsavgörande att omgivningen snabbt reagerar och utför hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus.

Det är en samhällsnytta att så många medborgare som möjligt har en grundläggande kunskap i hjärt- och lungräddning. I synnerhet för socialförvaltningens personal, eftersom de i sitt arbete möter många personer som kan betraktas som riskpersoner gällande hjärtstopp.

Målet är att personalen efter utbildningen på ett säkert sätt ska kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt- och lungräddning. Utbildningen blir en kunskap som personalen kommer kunna ha nytta av både i tjänsten och privat.  

Karlskoga lasarett har fått uppdraget att hålla i utbildningen (vuxen HLR med hjärtstartare). Förvaltningens instruktörer kommer att få fortlöpande utbildning och resterande personal får repeterande utbildning minst vart fjärde år.

Utbildningen för instruktörerna är uppdelade vid tre tillfällen under året med start i april 2013.

Uppdaterad 2013-04-18