Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

1 maj 2013 - Pressmeddelande

Solig avslutning på dialogveckan – nu fortsätter dialogen

Under en intensiv vecka har ett tjugotal politiker fått in en stor mängd synpunkter på torget under den vecka som medborgardialogen om torget pågått.

Mellan den 20-27 april genomfördes fem dialogmöten på torget samt tre andra aktiviteter. Ett tjugotal politiker från samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och föreningsnämnden samt kommunstyrelsen deltog under
veckan.

- Den här dialogen handlar om att lyssna till vad medborgarna tycker och tänker för att få in ett brett underlag inför arbetet med att ta fram ett nytt gestaltningsprogram och idéförslag om torget, säger Niina Laitila, kommunstyrelsens ordförande. Vi är mycket glada över den respons vi fått från karlskogaborna!

Under veckan har ca 500 samtal genomförts och det har kommit in flerdubbelt med synpunkter. Allt ifrån att torget är bra som det är till mer omfattande förändringsförslag. Nu väntar ytterligare ialogtillfällen med bland annat företag inom besöksnäringen, näringsidkare och fastighetsägare runt torget.

Medborgarna har fortfarande möjlighet att komma in med synpunkter och förslag via webben och via vykort som finns utlagda på caféer, biblioteket och på olika platser inom kommunens verksamhet. Fram till den 19 maj är det möjligt att lämna förslag.

Barn och ungdomar från förskoleverksamhet och grundskolan har också deltagit genom att rita och beskriva hur ett bra torg skulle kunna se ut.

Efter den 19 maj kommer alla synpunkter och förslag att ställas samman och analyseras. De kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet med utvecklingen av torget. En förändring av torget kommer att kunna påbörjas tidigast under senare delen av 2014, när de olika stegen i planerings- och beslutprocess slutförts.

Uppdaterad 2013-05-01