Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 maj 2013 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Äldre får tycka till om vård och omsorg

Just nu pågår en nationell undersökning av Socialstyrelsen där äldre i Karlskoga får möjlighet att tycka till om kommunens vård och omsorg.

Från slutet av april till och med mitten av juni genomför Socialstyrelsen en nationell undersökning till alla i målgrupperna 65 år och äldre med hemvård eller bosatt på särskilt boende. Målgruppen ombeds svara på en enkät hur de uppfattar sin vård och omsorg. Frågorna rör områden som bland annat bemötande, inflytande, utförande och tillgänghet. Kan brukaren inte själv svara på frågorna får en anhörig hjälpa till.

Syftet med undersökningen är att ge ett underlag för vård- och omsorgs förbättringsarbete.

I början av maj skickades enkäten ut till berörd målgrupp i Karlskoga och en påminnelse kommer i slutet av vecka 20.

- Detta är ett utmärkt tillfälle för våra brukare med vård- och omsorgsbehov att ta tillfället och tycka till. Alla svar har betydelse och därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, menar Annica Lilja, områdeschef för hemvården.

Undersökningen pågår till och med mitten av juli. Frågor gällande undersökningen besvaras av: aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Uppdaterad 2013-05-14