Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 maj 2013 - Pressmeddelande

Fina placeringar för Karlskogaelever i matematiktävling

När resultaten från den internationella matematiktävlingen Kängurun offentliggjordes idag så placerar sig sju elever från Karlskoga högt upp på rikslistorna.

Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en stor matematiktävling. År 2010 deltog ca 5,8 miljoner elever i 40 länder. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder. Sverige deltog första gången 1999.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik hos eleverna. Tävlingen ger också en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet och att göra något särskilt i samband med matematikundervisningen.  Tanken med Kängurun är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner så själva tävlingen är bara en del av helheten.  Alla elever i Karlskogas grundskolor deltar i Kängurun.

Kängurun - Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket.


Eleverna och deras placeringar på rikslistan där toppresultaten för hela Sverige finns med

Carl Röjare, åk 4, Bregårdsskolan, delad 1:a plats, 72 av 72 p.

Rasmus Petterson, åk 4, Bregårdsskolan, delad 1:a plats, 72 av 72 p.

Adam Nilsson, åk 4, Sandviksskolan, delad 2:a plats, 68 av 72 p.

Olof Boman, åk 7, Österledskolan, delad 2:a plats, 81 av 84 p.

Sara Hansen, åk 6, Sandviksskolan, delad 4:e plats, 79 av 84 p.

Filip Lundblad, åk 5, Bråtenskolan, delad 5:e plats, 76 av 84 p. 

Colin Cyréus, åk 3, Stråningstorpsskolan, delad 5:e plats, 62 av 72 p.

Uppdaterad 2013-05-17