Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 maj 2013 - Pressmeddelande

Miljökontoret inspekterar hur fritidshusägarna hanterar latrin

Miljökontoret kommer under juni inspektera latrinhanteringen i tre fritidshusområden.

Den 4, 5 och 12 juni kommer miljökontoret att besöka ca 50 utvalda fastigheter i tre fritidshusområden för att se hur fastighetsägarna sköter latrinhanteringen. Fritidshusområdena som har valts ut är Våtsjötorp, Blinäs och Dalsmund/Lersjön. Syftet med besöken är att kontrollera att de fastighetsägare som fått dispens för att själva ta hand om sin latrin följer sina beslut och att latrinet hanteras på ett miljömässigt bra sätt på den egna fastigheten.

Uppdaterad 2013-05-28