Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 juni 2013 - Pressmeddelande

Kommunrevisionen lämnar allvarlig kritik för hanteringen av räntederivat

Kommunrevisionen lämnade på onsdagen in sin revisionsberättelse för 2012. I denna framgår att man ger kommunstyrelsen en anmärkning för kommunens hantering av räntederivat. Kommunrevisionen rekommenderar kommunfullmäktige att inte ge kommunstyrelsens ordförande Niina Laitila ansvarsfrihet.

Kommunrevisionen pekar på att avsteg från finanspolicyn som gjorts vad gäller avtalslängd för så kallade ränteswappar och att det funnits brister i rapportering till kommunstyrelsen om hanteringen av räntederivat och annan finansiell verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande kritiseras för att ha skrivit på avtal som gör avsteg från finanspolicyn, utan att informera eller låta kommunstyrelsen besluta om avsteget.

- Jag är medveten om att det här är allvarlig kritik som riktas mot mig säger Niina Laitila, kommunstyrelsens ordförande. Jag kommer självklart att ta mitt ansvar.

I början av maj framförde kommunrevisionen i två skrivelser de punkter som tagits upp i revisionsberättelsen. Skrivelserna riktades till kommunstyrelsen och till kommunstyrelsens ordförande. Både kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande har 2013-06-05 svarat på dessa.

Skrivelser och svar finns i vårt diariumlänk till annan webbplats dnr 2013.0180 samt 2013.0181.

Revisionsberättelsens dnr 2013.0207

Presskonferens måndagen den 10 juni kl 13.30

Måndagen den 10 juni kl 13.30 kommenterar Niina Laitila kommunrevisionens revisionsberättelse vid en presskonferens i Kommunstyrelsens hus, lokal KS-salen.


Uppdaterad 2013-06-10