Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 juni 2013 - Pressmeddelande

Uttalande från Niina Laitila angående kommunrevisionens kritik

På måndag eftermiddag meddelade Niina Laitila att hon har kommer att lämna sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. Hon lämnar sitt uppdrag när kommunfullmäktige behandlat frågan om entledigande. Fram till dess kommer hon att fullgöra sitt uppdrag.

Niina Laitila anger i sitt uttalande att hon inte ser det möjligt att fortsätta sitt uppdrag med anledning av att kommunrevisionen i sin revisionsberättelse för 2012 rekommenderar kommunfullmäktige att avstyrka ansvarsfrihet.

Till dess kommunfullmäktige behandlat frågan om entledigande kommer Niina Laitila att fortsätta att fullgöra sitt uppdrag.

Kontakt
Frågor om den fortsatta processen besvaras av Urban Jansson, ordförande i Karlskogas arbetarekommun.
Telefon: 072-526 42 45

Frågor om den formella beslutsgången besvaras av Anders Ohlsson, kommunfullmäktiges ordförande (S).
Telefon: 0586-617 20

Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Bilaga: Niina Laitilas uttalande i sin helhet.PDF

Uppdaterad 2013-06-10