Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 juni 2013 - Pressmeddelande

Ny tillförordnad kommundirektör i Karlskoga kommun

På tisdagen meddelade kommunstyrelsens arbetsutskott att de träffat en överenskommelse med Anna Drevenstam om att hon avslutar sin anställning som kommundirektör i Karlskoga kommun. Stefan Larsson, nuvarande förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, har utsetts som tillförordnad kommundirektör.

Anna Drevenstam slutar sin tjänst som kommundirektör den 25 juni.

- Att Anna Drevenstam lämnar sin tjänst är en naturlig konsekvens av att kommunstyrelsens ordförande Niina Laitila avgick tidigare under juni, säger Sven-Olov Axelsson (S), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarig politiker i Karlskoga kommun.

- Det har varit åtta bra och intressanta år och när jag nu lämnar min tjänst gör jag det i samförstånd med arbetsgivaren, säger Anna Drevenstam.

Stefan Larsson tillträder som tillförordnad kommundirektör med omedelbar verkan. Nuvarande ställföreträdande förvaltningschef, Stig Rengman, ersätter Stefan Larsson som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund

Det var vid en genomlysning av kommunens finanshantering tidigare i år som man fann att kommunens hantering av finansiella räntesäkringsinstrument, så kallade räntederivat, stred mot kommunens finanspolicy vad gäller avtalstid. En bilaga till avtalet var heller inte korrekt förvarad hos kommunen.

Uppdaterad 2013-06-25
Kontakt

Sven-Olov Axelsson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
0586-619 19
svenolov.axelsson@karlskoga.se

Ylva Elofsson
Kommunikationschef
0586-618 15
ylva.elofsson@karlskoga.se