Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 augusti 2013 - Pressmeddelande

Informationsträff om Centralparken

"Hur giftigt är det egentligen?", "Är det farligt att gå nära?", "Kan jag bli sjuk?" Frågorna om tomterna i Centralparken, där Saga Bio tidigare låg, är många. Karlskoga kommun bjuder därför in till en informationsträff som syftar till att besvara de frågor och funderingar allmänheten kan tänkas ha angående Centralparken.

Undersökningar visar att det finns miljögifter i marken, något som har diskuterats i flera år. Nu har Karlskoga kommun en lösning på problemet. Lösningen heter Hållbar exploatering och gör det möjligt att skapa en attraktiv och säker Centralpark.

Hållbar exploatering den mest hållbara

Hållbar exploatering innebär att den förorenade jorden överlagras med rena fyllnadsmassor i form av sand grus och sten. Mellan den förorenade jorden och överlagarande massor läggs en geo-duk för att markera åtskillnad. Ovanpå bädden anläggs en asfalterad parkering. Asfalten och de överlagrande massorna hindrar människor och djur att komma i kontakt med föroreningarna. Asfalten minimerar även infiltrationen av vatten i de förorenade fastigheterna.

Åtgärden övertäckning bedöms av SWECO vara den mest hållbara och miljömässigt mest fördelaktiga i jämförelse med alternativet urgrävning. En urgrävning skulle innebära en miljörisk i sig med utsläpp av bland annat växthusgaser i och med de transporter och de maskiner som skulle krävas. Det skulle dessutom innebära en arbetsmiljörisk för dem som hanterar den förorenade jorden. Urgrävning kostar mycket mer än övertäckning och innebär sannolikt även ett nyttjande av ändliga resurser, i och med att återfyllnad ofta sker med jungfruliga massor, vanligen krossmaterial från bergtäkter.

Informationsträff 21 augusti

Onsdag 21 augusti bjuder Karlskoga kommun in allmänheten och pressen till ett informationsmöte om Centralparken. Alla som är intresserade är välkomna. Sakägare till ny detaljplan för Centralparken får separat inbjudan till samrådsmöte.

Informationsträffen syftar till att besvara de frågor och funderingar allmänheten kan tänkas ha angående Centralparken. Resultatet av informationsträffen sammanställs i en rapport som läggs som bilaga till samrådsredogörelsen för den nya detaljplanen. Rapporten kommer även att finnas på www.karlskoga.se.

Kommunen bjuder på fika. Det går bra att ta med barnen, de kan rita i lekhörnan medan föräldrarna pratar Centralparken.

Informationsträff 21 augusti, kl 17.00-18.30
Nya Folkets hus, källaren

Information 17.00-17.30
Kommunen berättar om projektet Centralparken och idéen om hur området kan göras attraktivt och säkert

Diskussion 17.30-18.30
Ställ frågor, lämna synpunkter och diskutera med kommunens representanter

Uppdaterad 2014-09-12