Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 september 2013 - Pressmeddelande

Företagens uppfattning om kommunens service 2012

Att erbjuda näringslivet god, kommunal service är en del i att skapa bra förutsättningar för företag i regionen. Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stockholms Business Alliance (SBA) genomfört årets mätning för att ta reda på hur företagen upplever servicen. På en hundragradig skala får Karlskoga genomsnittsbetyget 70.

Serviceundersökningen genomförs vartannat år i 189 av Sveriges kommuner. Företag som har haft kontakt med kommunerna under 2012 har svarat på frågor om bl.a. bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller miljötillsyn, brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov och serveringstillstånd. I Karlskoga har 138 företag svarat på vad de tycker om kommunens service. Jämfört med de andra kommunerna som deltar i mätningen placerar sig Karlskoga på en bra 55:e plats.

- Det är glädjande att se att vi totalt sett har fått ett Nöjd Kund Index (NKI) på 70 som klassas som ett högt resultat, säger Stefan Larsson, tf. kommundirektör. Extra glädjande är att Karlskoga finns med på topp femlistan inom två myndighetsområden i SBA:s del av mätningen, serveringstillstånd och brandtillsyn. När det gäller serveringstillstånd har vi högst betyg av alla – ett NKI på 91.

Kontaktperson:

Stefan Larsson
Tf. Kommundirektör
Karlskoga kommun

0586-614 21
stefan.larsson@karlskoga.se


Uppdaterad 2013-09-11