Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 november 2013 - Pressmeddelande

Äldres behov i centrum – en modell för ökad kvalitet inom vård och omsorg

Karlskoga kommun inför nu Socialstyrelsens nya modell ”Äldres behov i centrum”. Syftet är att öka kvaliteten och få en mer likvärdig äldreomsorg. Startskottet för detta sker genom en uppstartkonferens där Socialstyrelsen beskriver modellen och bakgrunden till varför den behövs.

Tid: 27 november klockan 8.30-12.00
Plats: Folkets Hus i Karlskoga

Modellen ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC) är nationellt framtagen av Socialstyrelsen som nu utbildar landets kommuner. Modellen bygger på ett betydligt mer systematiskt arbetssätt än vad flertalet av landets kommuner använder i nuläget och med den äldres behov i centrum.

Syftet med modellen är att åstadkomma ett mer behovsinriktat arbetssätt och ska också ge den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Modellen ska stärka den äldres möjlighet till inflytande och egenmakt över sin vardag utifrån den nationella värdegrunden för äldre.

Socialförvaltningen i Karlskoga kommer att under 2014 att införa modellen successivt. För detta har en utvecklingsledare utsetts som har gått Socialstyrelsens processledarutbildning som stöd.

Den 27 november hålls en konferens för verksamma inom vård och omsorg i Karlskoga. Vi har också bjudit in verksamma från Laxå, Degerfors och Regionförbundet i Örebro. Föreläsare är Ann-Kristin Granberg, från Socialstyrelsen.

Ann-Kristin Granberg kommer att beskriva bakgrunden till modellen ”äldres behov i centrum” och hur allt hänger ihop från regeringsuppdrag till färdig modell. Hon kommer även att ge en bild av hur införandet kan gå till samt svara på frågor.

Media är också välkomna att ta del av konferensen.

Uppdaterad 2013-11-27
Kontakt

Eva Persson

Planerare

Karlskoga kommun

0586-618 44

eva.persson@karlskoga.se


PressmeddelandePDF