Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 december 2013 - Pressmeddelande

Karlskoga kommun och näringslivet tog emot representanter från Krigsmaterielexportöversynskommittén

Under vecka 48 besökte representanter från Krigsmaterielexportöversyns-kommittén (KEX) Karlskoga. Karlskoga kommun och näringslivet träffade utredningssekreterarna Hannes Magnergård samt Richard Tornberg och fick tillfälle att diskutera och ge sin syn på de frågor utredningen ställt som ett led i sitt arbete.

Under besöket pekade tf kommundirektör Stefan Larsson på att försvarsindustrin fortfarande är motorn och basen i Karlskogas näringsliv och har en stor betydelse för de underleverantörer som finns i grann-kommunerna. Den har också en central roll i regionens strävan att få en civilingenjörs utbildning till Örebro universitet.

- I vårt svar till utredningen kommer vi att understryka försvarsindustrins betydelse för Karlskoga och regionen, säger Stefan Larsson.  Idag har företagen sina utvecklingsavdelningar här. Det kunnandet, som på olika sätt även bidrar till att utveckla den civila produktionen inom den högteknologiska industrin, gynnar tillväxten både lokalt och regionalt säger Stefan Larsson.

Det formella svaret till utredningen kommer att vara klart den 14 februari.

Bakgrund:

Regeringen fattade under 2012 beslut om en parlamentarisk kommitté gällande översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Kommittén, har i uppgift att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Utredningen vill ha Karlskoga kommuns och näringslivets syn på försvarsindustrins betydelse för orten och de ekonomiska konsekvenserna ur ett kommunalt perspektiv om skärpning av exportkontroll eventuellt leder till minskad export av krigsmateriel.

Kontakt:
Stefan Larsson, t.f. kommundirektör
Tfn: 0586-614 21

Uppdaterad 2013-12-03