Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 januari 2014 - Pressmeddelande

Yrkeshögskoleutbildning stärker regionens profil inom CNC- och CAD/CAM-teknik

I höst startar yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad CNC-tekniker/ Produktionstekniker inom CNC & CAD/CAM i Karlskoga kommun. Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och ger en kompetens som är efterfrågad inom tillverkningsindustrin i regionen.

-Det är otroligt positivt att Karlskoga kommun tillsammans med flera företag i regionen har fått igenom ansökan att starta den här YH-utbildningen, säger Ahmed Khaled utbildningsledare för YH-utbildningar inom Karlskoga kommun. Vi har haft en engagerad referensgrupp med representanter från företag och universiteten i Örebro och Karlstad. Utbildningen kommer att stärka regionens betydelse som centrum för tillverkning och säkerställer tillgången till kvalificerad kompetens inom profilområdet.

Flera aktörer och företag finns med i konceptet och följande utgör ledningsgrupp för utbildningen:

 1. Möckelnföretagen
 2. Meritor
 3. Nobel Bio Care
 4. Ovako
 5. PartnerTech Karlskoga AB
 6. Skärteknikcentrum Sverige AB
 7. Stål och Verkstad
 8. Örebro universitet
 9. Karlstad universitet
 10. Bharat Forge Kilsta AB
 11. Naverviken     
 12. Hitab
 13. CNC Quality

Om utbildningen

Utbildningen är tvåårig och ger 400 YHP. Målet med utbildningen är att den studerande ska få en aktuell och kvalificerad specialistkompetens

med god bredd för att kunna arbeta inom den moderna tillverkningsindustrin med CNC-teknik och CAD/CAM. Utbildningen omfattar bland annat programmering och hantering av CNC-styrda verktygsmaskiner och moderna CAD/CAM-verktyg; beredning, styrning och optimering av produktion i CNC-styrda multifunktionsmaskiner; metoder för att effektivisera produktion och kvalitetssäkring; material/verktygslära samt skärteknik.

Kontakt

Ahmed Khaled
Utbildningsledare

0586-620 50
ahmed.khaled@karlskoga.se

Uppdaterad 2014-01-17