Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

29 januari 2014 - Pressmeddelande

Fortsatt samarbete omkring gymnasiet

Under förmiddagens samråd om gymnasiesamarbetet mellan Karlskoga och Degerfors kommuner stod det klart att båda kommunernas vill ha ett fortsatt samarbete. Syftet med samrådet var också att göra en gemensam tolkning av det befintliga avtal som finns mellan kommunerna.

Samrådet hölls i en positiv anda och båda parter är överens om att de vill ha ett fortsatt samarbete.

Under samrådet tydliggjordes också den del av avtalstexten som rör var verksamheten ska förläggas. Den gemensamma tolkningen är att "verksamhet i båda tätorterna" innebär att det ska finnas ett utbud om minst tre nationella gymnasieprogram per tätort om elevunderlag och sökbild medger det.

- Vi ser nu framtiden an med tillförsikt och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Stefan Larsson, tf kommundirektör, Karlskoga kommun och Max Tolf, ekonomichef, Degerfors kommun.

Under samrådet beslöts också att ge den tillförordnade förvaltningschefen, Jan Strid, i uppdrag att utreda hur vuxenutbildningen ska se ut i de båda kommunerna i framtiden.

Kontakt:

Stefan Larsson
Tf. kommundirektör, Karlskoga kommun
0586-614 21
stefan.larsson@karlskoga.se

Max Tolf
Ekonomichef, Degerfors kommun
0586-482 34
max.tolf@degerfors.se


Uppdaterad 2014-01-29