Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 februari 2014 - Pressmeddelande

P R E S S M E D D E L A N D E

Miljöbrott inom Torkesvikens naturreservat polisanmält

Karlskoga kommun har gjort en polisanmälan för brott mot Terrängkörningslagen och Miljöbalken i området runt Torkesvikens naturreservat.

Det har under lång tid varit problem med otillåten körning av framförallt enduro-motorcyklar i flera tätortsnära skogsområden runt om Karlskoga. Särskilt stort har detta problem börjat bli i närheten av de omtyckta och naturkänsliga naturreservaten Bullerdalen och Torkesviken.

I slutet av januari iakttogs hur 10-15 enduroåkare på oregistrerade motorcyklar körde längs med Svartälvens kant utanför och innanför Torkesvikens naturreservat. Vid närmare undersökning av området så visar marken och vegetationen i området på stora skador där hjulspåren har skurit ner djupt i marken och trädrötter har frästs av eller nötts ner. Skador på rotsystem av den grad som skett innebär att träden kommer att angripas av rotröta och slutligen dö.

Att köra med motorfordon i terrängen under barmarkssäsong eller när snötäcket är så tunt att hjulen skär igenom ner till barmark är inte tillåtet enligt Terrängkörningslagen (TKL). Att köra inom ett naturreservat där det finns reservatsföreskrifter som säger att det råder förbud att framföra motordrivet fordon är dessutom ett brott mot Miljöbalkens 7 kapitel. Enligt lagen så är det den som kör i terrängen som har ansvar för att se till att han eller hon inte bryter mot vare sig TKL eller andra lagar och regler som gäller samt att enskilda och allmänna intressen inte riskerar att skadas eller störas av körningen. Ansvaret ligger med andra ord hos den enskilde motorföraren. Däremot ska kommunen och andra myndigheter verka för att genom information och tillsyn motverka att lagbrott sker. Även motorklubbar och intresseföreningar har ett stort ansvar att informera sina medlemmar om vad som gäller för att träna och tävla i motorsport.

Motorsport är sedan lång tid tillbaka en viktig och stolt tradition för Karlskoga kommun och det är därför extra viktigt att respekt och hänsyn tas till gällande lagstiftning och till andra kommuninvånares tillgång på trygga tätortsnära natur- och friluftslivsområden. Kommunen får in klagomål av oroliga kommuninvånare och av andra ideella friluftslivsföreningar om att den otillåtna körningen med motorcyklar, skotrar etc. i kommunen ökar. Detta har till följd att andra friluftslivsutövare som löptränar, åker skidor eller promenerar drar sig för att vistas i områdena av rädsla för att bli påkörda. Särskilt otryggt upplevs det att gå med barn och/eller hund som är lägre och syns sämre samt som kanske inte hinner eller förstår att kasta sig åt sidan när en motorcykel kommer runt en kurva eller en backe.

Spårskador i marken

Spårskador i marken

Uppdaterad 2014-02-19
Kontakt

Liv Hellquist

kommunbiolog

0586-619 54

liv.hellquist@karlskoga.se

Pressmeddelande som pdf-filPDF