Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 februari 2014 - Pressmeddelande

P R E S S M E D D E L A N D E

Röjning av sly inom Rävåsens naturreservat

Under februari och mars så kommer kommunen ha arbetslag ute som röjer sly och enstaka yngre träd inom naturreservatet Rävåsen.

Målet med röjningen är att öppna upp längs med bänkar, vandringsleder och gläntor inne i naturreservatet. Även att återskapa utsiktsplatser på lämpliga höjder samt att i viss mån även röja i direkt anslutning till tomtmarker där slyuppslag har börjat växa in i alltför hög grad.

Ett naturreservat ska ha ett reservatsbeslut och en skötselplan som bestämmer syftet med området, som ger riktlinjer för hur området ska skötas samt talar om vad som är tillåtet att göra inom området. Så är även fallet för Rävåsens naturreservat och den röjning som nu är planerad sker i enlighet med skötselplanen.

Utsiktsröjning vid Rävåskullen.

Utsiktsröjning vid Rävåskullen.

Uppdaterad 2014-02-19
Kontakt

Liv Hellquist

kommunbiolog

0586-619 54

liv.hellquist@karlskoga.se

Pressmeddelande som pdf-filPDF