Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 mars 2014 - Pressmeddelande

Utredning om verksamhetsområden för vatten och avlopp

Karlskoga kommun och Karlskoga Energi och Miljö AB genomför under våren 2014 en utredning för att avgränsa de områden inom kommunen som på sikt kan bli aktuella för allmänt vatten och avlopp.

Utredningen, som görs i samarbete med konsultföretaget Sweco, har som huvudsyfte att utifrån vad VA-lagen kräver tydliggöra var gränsen bör gå mellan de områden där kommunen har ansvaret och där den enskilde har ansvaret.

När resultatet av utredningen är klart görs en värdering. En eventuell utökning av verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster kräver beslut i kommunfullmäktige.

De hushåll som ligger i områden där ansvarsfrågan är oklar och som redan fått föreläggande om att åtgärda sina avlopp kan avvakta till dess att utredningsresultatet är klart och har värderats. Dessa hushåll har fått information om detta. För övriga hushåll gäller föreläggandet som tidigare. För frågor kring anstånd, kontakta den handläggare på miljökontoret som finns angiven på det utsända föreläggandet.

Bakgrund:
Enligt VA-lagen har kommunerna ansvar för att lösa vatten och avlopp under förutsättning att koncentrationen hushåll är så tät att det kan anses vara ekonomiskt rimligt. Övriga hushåll eller verksamheter som använder vatten har ett eget ansvar att lösa avloppsfrågan på ett godkänt sätt med hjälp av enskilda anläggningar.

Den absoluta majoriteten av alla hushåll i Karlskoga ingår i nuvarande verksamhetsområde och har allmänt vatten och avlopp. Därutöver finns områden, främst på östra sidan Möckeln, där beslut om utökat verksamhetsområde redan har fattats och där en utbyggnad av VA-nätet pågår.

Det finns dock en hel del områden som idag inte har allmänt vatten och avlopp där ansvarsfrågan är oklar. Att klarlägga gränsen för ansvarsfrågan innebär att tydliga besked kan ges och att såväl Karlskoga kommun och Karlskoga Energi & Miljö som enskilda fastighetsägare kan planera långsiktigt för investeringar och åtgärder. Det innebär också att miljökontoret kan koncentrera sin tillsyn till de områden där enskilda avlopp kommer gälla även i framtiden.

Kontakt:
Bosse Björk,
Samhällsplaneringschef
070-345 55 70
bosse.bjork@karlskoga.se

Pressmeddelandet i pdfPDF

Uppdaterad 2014-03-14