Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 april 2014 - Pressmeddelande

Foto: Karlskoga Flygfoto AB. Grafik: Karlskoga kommun.

Utvecklingen av Storängens handelsområde fortsätter

Karlskoga kommun har beslutat att utvidga Storängens handelsområde eftersom flera etableringsförfrågningar har visat att behov finns. Främst kommer ytorna runt om den kommande cirkulationsplatsen på Degerforsvägen att utredas.

Den mark som ska utredas ägs av Karlskoga kommun och finns dels söder om Biltema, dels väster om Degerforsvägen (söder om BIVA). Skogen i området har avverkats för att underlätta utredningsarbetet, som görs inom arbetet med detaljplanering av området.

– Arbetet med detaljplaneläggningen av området startar nu under våren 2014. Några av de första åtgärderna är beställning av grundkarta och geoteknisk undersökning, säger Sanda Madjo, fysisk planerare på Karlskoga kommun.

Parallellt med det arbetet kommer byggnationen av en ny cirkulationsplats att påbörjas. Tanken med den nya cirkulationsplatsen är att trafiken som kommer söder ifrån ska ha möjlighet att ta sig in i Storängens handelsområde på ett bättre och säkrare sätt.

– Satsningen och etableringar i Storängen visar att Karlskoga är på rätt väg vad gäller handelsetableringar. Genom denna planering står Karlskoga väl rustat för de efterfrågningar som finns och de som kan komma in, säger Johan Ljung, plan- och exploateringschef på Karlskoga kommun.

Pressmeddelande som PDFPDF

Bild som PDFPDF


Uppdaterad 2014-04-11
Kontakt

Johan Ljung
Plan- och exploateringschef
0586-615 84
johan.ljung@karlskoga.se

Sanda Madjo
Fysisk planerare
0586-614 87
sanda.madjo@karlskoga.se