Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 april 2014 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Politisk övertygelse är aldrig grund för avvisande av elev

På vår utbildning för explosivämnen finns en elev med känd politisk övertygelse. Detta har uppmärksammats i riksmedia där det ifrågasätts varför eleven trots detta får gå kvar.

- Att vi skulle avvisa en person på grund av dennes politiska övertygelse är inte förenligt med en demokrati där åsiktsfrihet råder, säger Jan Strid, tillförordnad förvaltningschef på gymnasieförvaltningen.

Det finns en kännedom hos skolledningen om hans övertygelse och den har agerat med de åtgärder som ansetts vara möjliga. En åtgärd är att man valt vilka praktikplatser eleven får praktisera på.

- Om en elevs utbildning avbryts så är det på grunder av felaktigheter i elevens beteende under utbildningen eller på praktiken. Inte på grund av elevens övertygelse, betonar Jan Strid.

När elever söker till oss gör de det via ordinarie antagningsförfarande, med betyg och intyg. Innan eleven går ut på praktik begärs ett utdrag ur Polisens belastningsregister då vissa av praktikplatserna sker på företag med säkerhetsklassad tillverkning.

Om utbildningen
Utbildningen "Processtekniker inom Energetiska material, Explosiva och Brandfarliga ämnen" är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, framtagen i nära samarbete med näringslivet för att ge studenterna så stor nytta som möjligt i ett framtida yrke med rätt kompetens.

En presskonferens kommer hållas torsdag 24 april, kl. 15.00 plats Bofors hotell.

Uppdaterad 2014-04-23
Kontakt

Jan Strid
Tillförordnad förvaltningschef
Gymnasieförvaltningen
0586-616 41
jan.strid@karlskoga.se

Stefan Larsson
Tillförordnad kommundirektör
0586-614 21 stefan.larsson@karlskoga.se

Ralf Sundhäll
Kommunikatör
0586-618 08 ralf.sundhall@karlskoga.se

Pressmeddelande som pdfPDF

Pressinbjudan som pdfPDF