Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

29 april 2014 - Pressmeddelande

Karlskoga kommun utreder Karlbergsområdet i syfte att bevara och utveckla

Karlskoga kommun arbetar för närvarande med en utredning av Karlbergsområdet. Utredningen kallas detaljplaneprogram och kommer att ligga som underlag för kommande detaljplaner.

Utredningen om Karlbergsområdet har tre huvudsyften:

  • Utreda hur Karlbergsparken (området mellan Malmhagen och Västerleden) kan bevaras och utvecklas som rekreationsområde samt undersöka möjligheterna att bygga bostäder i Karlbergsparken.
  • Utreda möjligheterna för fastighetsägarna att få bygga större hus på sina fastigheter än vad gällande detaljplaner tillåter samt även ställa byggnader på mark som i dagsläget inte får bebyggas enligt gällande detaljplaner.
  • Utreda hur området vid Karlbergsskolan ska användas när drygt hälften av Karlbergsskolan 7-9 rivs.

- Just nu pågår faktainsamling och övergripande inventering av området. Till sommaren kommer en fördjupad inventering i området att göras för att se hur området kan bevaras och vidareutvecklas, säger Johan Ljung, plan- och exploateringschef.

Det förslag som ska tas fram kommer att presenteras för allmänheten någon gång hösten-vintern 2014 och då kommer det att finnas möjligheter att ha synpunkter och påverka förslaget både genom att skriftligt yttra sig och samt vid ett eller flera möten med kommunens representanter.

- Efter det kommer kommunen att bearbeta förslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. Därefter kommer allmänheten återigen att få möjligheter att ha synpunkter på förslaget innan det godkänns av kommunens politiker, säger Johan Ljung, plan- och exploateringschef.

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2014-04-29
Kontakt

Johan Ljung
Plan- och exploateringschef
0586-615 84
johan.ljung@karlskoga.se