Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 juni 2014 - Pressmeddelande

Karlskogaborna mest nöjda med utbildningsmöjligheter, räddningstjänst och vatten & avlopp

Karlskoga kommun låter SCB genomföra en medborgarundersökning vartannat år. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som är ett av många verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Resultatet i år visar att karlskogaborna tycker ungefär samma som vid den senaste undersökningen 2012.

Medborgarundersökningen är delad i tre delar. Hur det är att leva och bo i Karlskoga (Nöjd-Region-Index, NRI), vad man tycker om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index (NMI) samt vad man tycker om möjligheterna till inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, NII).

Karlskogaborna bedömer utbildningsmöjligheterna, det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheterna högre än snittet för andra kommuner, däremot är man mer negativ vad gäller arbetsmöjligheterna i Karlskoga. Helhetsbetyget på att leva och bo i Karlskoga ligger kvar på 57 av 100.

Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande

- Det är glädjande att karlskogaborna ser de seriösa satsningar som är gjorda inom utbildningsområdet och  kultur- och fritid, säger Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Vi ser ju även en stark utveckling inom handelsområdet.

Kommunens verksamheter får bra betyg på områdena räddningstjänst, kultur, vatten och avlopp samt miljöarbete. Bemötandet och tillgängligheten ligger på samma poäng som genomsnittet hos andra kommuner, 54 av 100.

När det gäller kommunmedborgarnas uppfattning om hur de kan påverka och få kontakt med förtroendevalda ligger Karlskoga kvar på samma värde som 2012, d v s 37 av 100.

- Vi hade hoppats att våra nyligen genomförda medborgardialoger om Torget och biblioteket skulle ha förbättrat invånarnas attityder när det gäller möjligheten till inflytande och kontakt med oss politiker. Men vi ger inte upp utan fortsätter arbetet med medborgardialog säger Sven-Olov Axelsson. Nu ska vi göra en djupare analys av hela resultatet av medborgarundersökningen och använda det till en fortsatt utveckling på olika områden.

Kontakt:
Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande 0586--615 80
Brittmarie Ahlm, verksamhetscontroller, 0586-612 10

Resultatet från medborgarundersökningen i sin helhet finns att hämta i vårt diarium.

Pressmeddelandet i pdfPDF

Uppdaterad 2014-06-17