Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 juni 2014 - Pressmeddelande

Nya bygglovsbefriade åtgärder kräver bygganmälan och startbesked

2 juli 2014 börjar förändringarna i Plan- och bygglagen att gälla. Förändringarna innebär att vissa åtgärder som tidigare krävt bygglov nu kan göras utan bygglov. Viktigt att veta är att det krävs att man gör en bygganmälan och inväntar beslut om startbesked innan man får börja bygga. Förändringen gäller en- och tvåbostadshus.

Kräver inte bygglov, men kräver anmälan och startbesked

  • Uppförande av komplementbyggnad eller komplementbostadshus på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad påhöst 15 kvm bruttoarea
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Kräver varken bygglov, anmälan eller startbesked

  • Uppförande av högst två takkupor (får inte vara ingrepp i bärande konstruktion)

- Tyvärr är vi enligt lag skyldiga att ta ut sanktionsavgifter om inte reglerna följs och det är inte roligt. Vi ser hellre att folk i förväg vet vilka regler som gäller och gör rätt från början. Man får gärna ringa oss om man har frågor, säger Eleonore Åkerlund, avdelningschef för stadsbyggnadskontoret.

kommunens webbplats kan du se vilka ritningar du behöver skicka in i samband med din anmälan. En avgift för anmälan tas ut enligt vår taxa.

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2014-06-24
Kontakt

Stadsbyggnadskontorets kundtjänst

0586-612 60

stadbyggnadskontoret@karlskoga.se