Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 juli 2014 - Pressmeddelande

Gränsöverskridande samverkan om framtida snabba tågförbindelser
Värmland-Örebro-Mälardalen

Ett samarbetsavtal om utredning av snabba tågförbindelser i stråket Oslo-Stockholm har idag träffats mellan Grensekommittén Värmland-Östfold och fem kommuner i Örebro och Värmlands län, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekebergs och Örebro kommuner.

Avtalet innebär att alla rimliga sträckningar för en framtida Nobelbana Kristinehamn-Örebro kommer att beskrivas och värderas som en viktig del i en snabb och gen järnvägsförbindelse Oslo- Stockholm.

Kommunerna får genom utredningen ett väsentligt förbättrat underlag för sin översiktliga planering. Samordningen över läns- och kommungränser är också en viktig del i genomförandet.

Utredningsarbetet startar i augusti månad och delrapporten för sträckningarna genom de berörda kommunerna beräknas vara klar i mars 2015.

I andra faser av utredningsarbetet ingår förutom att studera olika sträckningar även marknadsundersökningar och förslag till trafikering av ny höghastighetsjärnväg Oslo- Stockholm både som ändmarknader och olika delsträckor. Värderingar ska även göras för framtida godstrafik i järnvägsstråket.

Den utredning där avtal nu träffats med de fem kommunerna är en del i ett större utredningsarbete som omfattar hela sträckan Oslo-Stockholm. Sedan 2012 pågår motsvarande utredningar av bansträckningar på norska sidan gränsen.

Grensekomiteen Värmland-Östfold är kontraktspartner och koordinator för hela projektet, som genomförs av Norsk Bane AS. Nordiska ministerrådet, Osloregionen och flera svenska och norska kommuner har redan gett stöd till utredningen. Koordinator för de fem svenska kommunerna som deltar i detta delprojekt är Karlskoga kommun.

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2014-08-27
Kontakt

Bosse Björk
Samhällsplaneringchef
070-345 5570

Alf Johansen
Sekretariatsleder
Grensekomiteen Värmland-Östfold
+ 47 913 37013