Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 augusti 2014 - Pressmeddelande

Riskträd längs med Bråtenspåret inom Torkesvikens naturreservat fälls

Med start i slutet av denna vecka (vecka 34) kommer kommunens arbetslag vara ute i Torkesvikens naturreservat och fälla riskträd längs med Bråtenspåret.

Naturreservatet Torkesviken ligger i anslutning till Svartälvens västra strand, strax efter Bullerdalens naturreservat och Östra kyrkogården.

Området är sedan 2002 avsatt som naturreservat för att bevara och skydda ett område som har mycket höga naturvärden. En stor anledningen till de höga naturvärdena är att reservatet har gott om död och döende ved vilket gynnar många arter av lavar, svampar, insekter och fåglar.

Torkesviken är även sedan länge ett välbesökt rekreations- och motionsområde. Inom naturreservatet går det populära Bråtenspåret, ett motionsspår som används som löp- och promenadstråk under barmarksperioden och som skidspår på vintern. Under sommaren har kommunen gjort en omfattande upprustning av spårets belysning. Luftledningar har bytts ut mot markkabel och nya LED-lampor har satts in för att få ett bättre ljussken.

Längs med spåret står det idag ett flertal döda träd, framförallt torrgranar som riskerar att på sikt kunna blåsa ner över spåren. För att undvika detta så kommer kommunens arbetslag att under hösten vara inne i reservatet och fälla de träd som har bedömts ha mest risk att kunna falla eller som riskerar att skada och skugga den nya belysningen. De nedtagna träden kommer att lämnas kvar i reservatet att få multna ned till förmån för biologisk mångfald.

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2014-08-20
Kontakt

Liv Hellquist
Kommunbiolog
0586- 619 54
liv.hellquist@karlskoga.se