Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 september 2014 - Pressmeddelande

Nu rivs den sista dammen i Imälven

Imälven är klassad som nationellt särskilt värdefullt naturvatten tack vare många naturfina områden i och längs med vattnet. För att bevara älvens höga naturvärden har Karlskoga kommun tillsammans med en rad andra aktörer under flera år jobbat med att återställa Imälven till ett naturligt flödande vattendrag. Nu inleds den sista åtgärden - rivningen av vattenkraftverket och dammen i Utterbäck.

Imälven rinner från sjöarna Älgsimmen och Rösimmen inne på Villingsbergs skjutfält och ansluter efter 7,5 kilometer till Svartälven strax innan den rinner ut i Möckeln.

Nationellt särskilt värdefullt vatten

Imälven är klassad som nationellt särskilt värdefullt naturvatten, en av de finaste titlar ett vattendrag kan få. Titeln har Imälven fått eftersom det finns många naturfina områden i och längsmed vattnet. Bland annat finns den skyddsvärda flodpärlmusslan som är beroende av öring för att överleva. Det finns också utter i älven och på botten finns ett rikt djurliv.

Riva hinder i syfte att bevara naturvärden

2008 startades ett projekt i syfte att bevara Imälvens höga naturvärden. En utredning visade att det var viktigt att ta bort de olika typer av barriärer som finns i älven som hindrar öringen från att vandra uppströms.

Öringen kan snart vandra hela vägen mellan Möckeln och Rösimmen

Nu är det dags att ta bort det sista vandringshindret i älven, vattenkraftverket och dammen i Utterbäck. När nu det sista hindret rivs kan öring vandra från Möckeln hela vägen upp till Rösimmen och de bästa förutsättningarna finns för att Imälven fortsättningsvis också ska kunna ha en livskraftig population av flodpärlmussla och andra höga naturvärden.

Pressinformation i PDF-format.PDF

Uppdaterad 2014-09-17