Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

1 oktober 2014 - Pressmeddelande

Kommunkompassen visar att Karlskoga kommun är på rätt väg

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för kommunal verksamhet. Sedan förra utvärderingen 2010 har Karlskoga kommun förbättrat sitt resultat med 66 poäng till 450 poäng. Åtta områden utvärderas och de största förbättringarna har Karlskoga kommun åstadkommit inom områdena offentlighet och demokrati, tillgänglighet och brukarorientering och kommunen som arbetsgivare.

– Det här gör vi som ett led i vårt förbättringsarbete, säger Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Kommunkompassen visar på var vi har våra styrkor och svagheter, på så sätt hjälper det oss vidare i det fortsatta arbetet.

– Det är extra glädjande att se att vår strategi för demokratiutveckling har fallit väl ut, fortsätter Sven-Olov Axelsson. Informationen till kommuninvånarna har förbättrats betydligt. Vi gör också populärversioner av årsredovisningen och redovisar resultat från olika brukarundersökningar. Vi har också tagit fram några åtaganden för hur medborgardialoger ska gå till och genomfört medborgardialoger angående torgets utformning och bibliotekets utveckling.

Utvärderingen visar också att Karlskoga kommun har förbättringsområden och svagheter. Det område som pekas ut som det största förbättringsområdet är verksamhetsutveckling. Det behövs mer av bland annat kommunövergripande strategier för kvalitetsutveckling och kommunövergripande system för att fånga medarbetarnas goda idéer till förbättringar av verksamheten.

– Nu ska vi analysera resultatet av Kommunkompassen, säger kommunens nya kommundirektör, Karin Björkman. Tillsammans med våra politiker ska vi diskutera vilka områden vi ska fokusera på framöver.

Kommunkompassen går till så att två till tre utvärderare från Sveriges Kommuner och Landsting genomför intervjuer med politiker och tjänstemän. De granskar också dokument, kommunens webbplats och kommunens intranät. Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningen görs utifrån åtta huvudområden. De åtta huvudområdena är:

• Offentlighet och demokrati
• Tillgänglighet och brukarorientering
• Politisk styrning och kontroll • Ledarskap, ansvar och delegation
• Resultat och effektivitet
• Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
• Verksamhetsutveckling • Kommunen som samhällsbyggare.

Fakta

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för kommunal verksamhet som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunens organisation gör för att:
• utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
• utveckla styr- och uppföljningssystem
• utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
• skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
• skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.

Ungefär hälften av landets kommuner har gjort Kommunkompassutvärderingen. Den kommun som nått högst poäng hittills är Nacka kommun med 643 poäng. Örebro kommun, som utsågs till Sveriges kvalitetskommun förra året, nådde 615 poäng. Snittet för samtliga kommuner ligger på 460 poäng. Maxpoäng i utvärderingen är 800. Kommunkompassen är ett verktyg som även används i Norge och Danmark.

Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2014-10-01