Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 december 2014 - Pressmeddelande

Miljökontoret begär in radonuppgifter från ägare till flerbostadshus

Just nu driver miljökontoret i Karlskoga kommun ett projekt med att begära in radonuppgifter från ägare av flerbostadshus. Enligt miljöbalken är fastighetsägare skyldiga att kontrollera radonhalten i inomhusluften i sina fastigheter och åtgärda eventuella brister så att människors hälsa inte påverkas negativt.

Miljökontoret vänder sig i sitt projekt till ägare av flerbostadshus, eftersom den som hyr en bostad inte kan påverka sin inomhusmiljö i lika stor omfattning som en som själv äger sin bostad.  Villaägare bör dock ändå mäta radonhalten i sitt hus för att säkerställa att det inte innebär en hälsorisk för dem som bor där. Miljökontoret begär dock inte in några radonuppgifter från villaägare.

Radon är en osynlig luktfri gas som finns naturligt i marken men som även kan finnas i byggnadsmaterial. Höga radonhalter ökar risken att få lungcancer. Syftet med projektet är att få en bra inomhusmiljö för hyresgästerna med tanke på radon. Gränsvärdet för radon ligger på 200 Bq/m3. Flerbostadshus som har höga radonhalter i sina bostäder kommer att följas upp så att fastighetsägaren vidtar åtgärder för att få ner radonhalten till högst 200 Bq/m3.

Miljökontoret har skickat skrivelser till berörda fastighetsägare med begäran om mätplan och/eller radonprotokoll över uppmätta radonhalter. Radonprotokollen får inte vara äldre än 10 år eftersom det kan ha hänt saker med byggnaden som kan påverka radonhalten. Alla flerbostadshus ska mätas, även de som inte har blåbetong som byggnadsmaterial och som ligger på så kallad normalriskmark.

Mätning ska göras eftersom man inte kan vara helt säker på att radonhalten ligger under gränsvärdet såvida man inte mäter. När man mäter radonhalten i ett flerbostadshus så görs mätningen i ett urval av lägenheterna i fastigheten.

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2014-12-02
Kontakt

Anna Nyström
Miljöinspektör
0586-615 23
anna.nystrom@karlskoga.se