Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 december 2014 - Pressmeddelande

Äldres behov i centrum

Karlskoga kommuns arbete med äldres behov i centrum representeras nationellt.

För att öka kvalitén inom vård och omsorg använder Karlskoga kommun en ny nationell arbetsmetod framtagen av Socialstyrelsen. Metoden kallas ÄBIC och står för äldres behov i centrum som innebär ett nytt sätt att handlägga stöd för brukare inom vård och omsorg.

Evelyn Wallin ansvarar för införandet av ÄBIC inom socialförvaltningen och responsen bland användarna är god. Socialstyrelsen har uppmärksammat förvaltningens resa från start vid planering 2012 till införande 2014.

Under året har Karlskoga kommun representerats nationellt vid sex tillfällen under Socialstyrelsens konferenser om Bemanning i särskilt boende. Målgruppen har varit politiker, förvaltningschefer, chefer på kommunalt och enskilt drivna särskilda boenden samt bistånds-handläggare.

- Att bli inbjuden av Socialstyrelsen och berätta om vår resa med ÄBIC är ett kvitto på det vi gör är bra. Att få representera Karlskoga nationellt och vara ett gott exempel är något som vi ska vara stolta över säger, Evelyn.

Evelyn medverkar även i en inspirationsfilm framtagen av Socialstyrelsen som kommer fungera som ett webbaserat stöd för landets övriga kommuner i införandet av ÄBIC.

Arbetsmetoden bygger på en mer detaljerad utredning än tidigare som ger ett bra underlag för handläggare, brukare, anhöriga och vårdpersonal för att se om och hur ett stöd ska utformas. Allt för att brukaren ska kunna leva ett så värdigt och självständigt liv som möjligt.

Pressmeddelandet som pdfPDF

Uppdaterad 2014-12-19