Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 januari 2015 - Pressmeddelande

Karlskoga kommun påbörjar omställningen från fossila drivmedel till förnyelsebara

Karlskoga kommun har köpt in två biogasbilar. Tillsammans signalerar de startskottet för kommunens omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara.

- Särskilt roligt med biogasbilar är att det nu finns en biogasfabrik i Karlskoga som kommunen är delägare i, säger Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Omställningen till mer miljövänliga bilar har tagit lite längre tid än beräknat, och beror på att vi har velat hitta lämpliga fordon som är kostnadseffektiva, vilket vi nu har gjort, berättar Claes Rydén, fordonssamordnare på Karlskoga kommun, och syftar på de två biogasbilarna som kommunen nu har köpt in. Båda av märket Volkswagen, en av modellen Up och en av modellen Golf.

- Vi fortsätter att omsätta fordonen för att införa fler av framtidens miljövänliga bilar. Hur fort omsättningen kommer att gå styrs mycket av möjligheten att tanka. Vi ser fram emot ett ställe för biogastappning i centrala Karlskoga, säger Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Utöver biogasbilar ska kommunen även utöka andelen elbilar och kommer att titta på möjligheterna till att använda vätgasbilar.

- Vad gäller våra anläggningsmaskiner och lastbilar ska vi utreda möjligheten att använda förnyelsebar diesel, förklarar Claes Rydén, fordonssamordnare.

- Vi ska verka för att Karlskoga kommun som organisation ska ha klarat av omställningen från fossila bränslen till att vara helt förnyelsebart i god tid innan 2030, som är den nationella ambitionen, säger Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och avslutar med en uppmaning till Karlskogaborna:

- Fortsätt att källsortera, en brun påse matavfall räcker till så mycket biogas som behövs för att köra en personbil 1,7 km.

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2015-01-28
Kontakt

Liselotte Eriksson (S)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
0586-622 07
liselotte.eriksson@karlskoga.se

Claes Rydén
Fordonssamordnare
0586-619 35
claes.ryden@karlskoga.se