Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 februari 2015 - Pressmeddelande

Ideell kraftansamling för fåglarna i Fisksjöns naturreservat

Naturskyddsföreningen kommer till helgen göra ett välbehövligt lyft för Karlskogas bästa fågellokal.

Fisksjöns naturreservat är en av Karlskogas bästa platser att få uppleva ett rikt och intressant fågelliv. Denna lilla näringsrika slättsjö omgiven av både myrmark, betesmark och skog bildades som ett statligt naturreservat av länsstyrelsen 1981 med anledning av den stora förekomst av olika fågelarter som uppträder här. Särskilt spektakulärt är området på våren när det fullkomligt myllrar av bland annat sångsvan, tranor, tofsvipor, änder och måsar i reservatet. En storslagen upplevelse!

Under ett flertal år har uppmärksammats hos både föreningen, allmänheten, kommunen och länsstyrelsen ett problem med att sjön växer igen trots reglering av vattenföring och årligt bete. Vid inventering 2014 av sjöns fågelliv har särskilt skrattmåskolonin visat på en allvarlig minskning. Fisksjön har tidigare haft en av länets största kolonier av skrattmås men de senaste två vårarna har ingen häckning alls skett i reservatet. Samdialog mellan berörda myndigheter och föreningen över hur denna negativa trend kan brytas har påbörjats. Som ett första steg i att hjälpa fåglarna och sjön tillbaka till tidigare utseende utför Naturskyddsföreningen i helgen en röjning av högvuxen vass och sly som växer ut i sjön. Skrattmåsar liksom många andra arter av fåglar som lägger bon och ägg i marknivå ute på öar vill ha öppet runt om kring sig för att känna sig säkra att inte predatorer som kärrhök, kråkfåglar etc. kan gömma sig i närheten. 

Förhoppningen är att föreningen och kommunen gemensamt kan hitta ytterligare lösningar för att under året få till flytande öar ute i sjön där skrattmåsarna kan hitta nya häckningsplatser. Under 2015 kommer även satsningar på Fisksjöns besöksanordningar att prioriteras av kommunen för att underlätta för besökare att uppleva detta centrala, upplevelserika och natursköna område.

Hämta som PDF-formatPDF

Uppdaterad 2015-02-03