Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 juni 2015 - Pressmeddelande

Möjlighetsstudie om snabbtåg

Nu är en möjlighetsstudie klar om hur en framtida sträckning av en snabbtågsförbindelse skulle kunna gå genom de fem kommunerna, Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Lekeberg och Örebro. Sträckningen är en del av en eventuell framtida snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Anledningen till att kommunerna har gått samman för att ta fram studien är att få ett professionellt framtaget underlag för kommunernas arbete med sina respektive översiktsplaner.

Underlaget gör det möjligt för kommunerna att kunna undvika exploateringar som kan försvåra framkomligheten för en framtida snabb ny järnvägsförbindelse.

Möjlighetsstudien bygger på att både person- och godstrafik i stråket Stockholm-Oslo ska kunna använda den nya järnvägen.

Ett grundkrav i utredningen är att persontrafiken ska konkurrera med flyget mellan den två huvudstäderna i såväl restid som biljettpris. Restiden Stockholm-Oslo ska därför understiga tre timmar.  Restid med regionaltåg mellan kommunernas huvudorter ska ner i tider som gör arbetspendling med tåg attraktiv i stråket Värmland-Örebro-Mälardalen i helt annan utsträckning än idag.

Järnvägens möjligheter att bidra till tillväxt, regionförstoring och snabba klimatsmarta transporter bygger på att det finns tillräcklig kapacitet för både person- och godstrafik.

- För Karlskoga är det här en viktig fråga, det är få kommuner i Sverige av vår storlek som inte har tillgång till persontrafik på järnväg genom kommunen, säger Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Karlskoga.

Möjlighetsstudien är en samlad insats för att visa hur framtida linjesträckning kan lösas och ge ett gemensamt underlag för att kunna säkra denna i kommunernas översiktsplaner .

- Den här möjlighetsstudien är viktig för arbetet med en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm, men den möjliggör även viktiga etableringar i närtid, säger Björn Sundin (S), kommunalråd Örebro. Den ger oss fem kommuner möjlighet att ligga i framkant i planeringsarbetet, och gör att Örebro kommun kan frigöra mark som idag blockeras av möjliga järnvägsreservat.

Bifogat pressmeddelandet finner ni en sammanfattning av studien. Hela rapporten läggs fram under hösten 2015.

Bilaga:

Sammanfattning av studienPDF (norska)
Ej auktoriserad översättning till svenska som stödWord

Pressmeddelandet i pdfPDF

Bildmaterial att ladda ner:

Flygfoto - Sträckningen genom Karlskoga med stationsläge. Klicka för att ladda ner.

Karta - sträckningen genom Karlskoga med stationsläge. Klicka för att ladda ner. Kartan skapad av Norsk Bane.

Karta - sträckningen - Karlstad till Arboga. Klicka för att ladda ner. Kartan skapad av Norsk Bane.

Karta - detaljerad karta över linjesträckningen genom Örebro. Klicka för att ladda ner. Kartan skapad av Norsk Bane.

Uppdaterad 2015-07-01