Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 november 2015 - Pressmeddelande

Karlskoga kommun har öppnat evakueringsboende

Under söndagen öppnade Karlskoga kommun, på uppdrag av Migrationsverket, ett evakueringsboende i Karlskoga.

 Karlskoga kommun har i likhet med många andra kommuner på Migrationsverkets begäran iordningsställt lokaler som ska kunna tjäna som tillfälligt boende för personer som flytt till Sverige. Under söndagen öppnades Knappeds lägergård i Karlskoga som evakueringsboende med 23 platser.

Boendet bemannas dygnet runt av personal från Karlskoga kommun och är alltså ett tillfälligt boende för personer som just kommit till Sverige i avsikt att söka asyl.


Evakueringsboendet är förberett sedan en tid tillbaka och nu har Migrationsverket bett oss att öppna det, säger Karin Björkman, kommundirektör, Karlskoga kommun. Det är naturligt att hjälpa till i den situation som råder, där många just nu flyr till Sverige undan krig och oroligheter.

Lokalen används vanligen under sommarhalvåret i kommunens reguljära verksamhet. Om Migrationsverkets behov av evakueringsboende blir långvarigt kan det därför bli aktuellt att se över andra möjliga lösningar för evakueringsboende.

Se pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2015-11-16
Kontakt

Karin Björkman
Kommundirektör
Karlskoga kommun
0586-614 21
karin.bjorkman@karlskoga.se

Sven-Olov Axelsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Karlskoga kommun
0586-615 80
svenolov.axelsson@karlskoga.se