Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Näin kunta toimii

Ruotsissa on 290 kuntaa.

Kunnat järjestävät  kuntalaisille lakisääteiset peruspalvelut, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus- ja sivistystoimi sekä ympäristö ja tekninen infrastruktuuri.

Peruspalveluiden kautta kunta tarjoaa kuntalaisille edellytykset arjen elämiseen, hyvinvointiin ja perusturvallisuuteen.

Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, valtionosuuksilla sekä palveluista perittävillä maksuilla.

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko.

Kunnan ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä vaaleilla. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön.

Valtuusto valitsee myös lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa.

Kunnanvaltuuston edustajat

Poliitikkoja, jotka työskentelevät kunnanvaltuustossa, kutsutaan valtuuston jäseniksi. Lukumääräältään he ovat 51 kappaletta.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on Anders Ohlsson.

 
Puoluejako kunnanvaltuustossa:

Sosiaalidemokraatit 20 jäsentä
Maltillinen kokoomus 11 jäsentä
Vasemmistopuolue 3 jäsentä
Kansanpuolue liberaalit 2 jäsentä
Kristillisdemokraatit 1 jäsentä
Ympäristöpuolue 3 jäsentä
Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1 jäsentä
Sverigedemokraterna 4 jäsentä
Keskustapuolue 2 jäsen

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto valitsee, ketkä kuuluvat kunnanhallitukseen.
Kunnanhallitukseen kuuluu 13 henkilöä, joita kutsutaan kunnanhallituksen jäseniksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä on Sven-Olov Axelsson

Kunnan eri hallinnot

 

Uppdaterad 2017-11-30