Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ny kartläggning

I början av 2013 gjordes en övergripande kartläggning om sverigefinnarnas önskemål om finskspråkig service i kommunen. Nu var det dags för uppföljning med lite mer specifika frågor.

Av den första kartläggningen kom det fram att det finns stort behov av finskspråkig äldreomsorg. Därför översätter kommunen informationsmaterial till finska, har skaffat kontaktpersoner i de flesta förvaltningarna, ordnar öppen dagverksamhet till finskspråkiga osv.

Under våren 2014 genomfördes en uppföljande brukarenkät bland kommunens sverigefinnar för att se om behoven har ändrats samt om man har märkt någon förbättring angående finskspråkig service i kommunen.

Enkäten besvarades av 89 personer, vilket är nästan dubbelt så många som i enkäten 2012.

Genomgående i enkäten ses ett behov/önskemål av mer finskspråkig service inom äldreomsorgen.

Enkätundersökningen kommer att följas upp i slutet av 2015.

Du kan läsa hela rapporten här.PDF

Uppdaterad 2017-01-19