Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Sverigefinska rådet

Minnesanteckningar / Muistio

Sammansättning och arbetsformer

Representanterna hämtas ur den sverigefinska minoriteten i Karlskoga.

Rådet har möten minst 2 gånger/år. Vid behov kan extramöten hållas.

I rådet ingår två politiker, verksamhetsutvecklaren och fem representanter från den sverigefinska minoriteten.

Sverigefinska representanter:
Seppo Järvinen
Irmeli Parkkinen
Juha Jormalainen
Jouni Slagner
Laura Sumanen

Suppleanter:
Niina Laitila
Pentti Vehkasaari

Politiker
Maria Nyberg, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ingegerd Bennysson, socialnämndens ordförande

Vid rådets möten ska minnesanteckningar föras. Dessa publiceras sedan på kommunens hemsida.

Kallelse till möten skall utsändas minst en vecka före utsatt sammanträdestid.

Vid behov/önskemål bjuds andra tjänstemän/politiker in.

Sverigefinska representanter får rese ersättning..

Rådets syfte

Rådets uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter, uppfylls.

Rådet skall vara ett språkrör mellan Karlskogas sverigefinnar och Karlskoga kommun.

Rådet skall ta upp synpunkterna som kommit fram i de allmänna mötena och vidarebefordra dem vid behov.

Rådet skall tillsammans planera olika kulturella och språkliga evenemang.

Uppföljning

Rådet skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret för de minoritetspolitiska målen.

Karlskoga kommun ska årligen inlämna verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.

Uppdaterad 2018-04-06