Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Asunnon sopeuttaminen

Mikäli sinulla on pysyvä toimintarajoite ja tarvitset asunnon sopeuttamista helpottaaksesi arkeasi, voit hakea asunnonsopeuttamisavustusta Karlskogan kunnalta. Avustusta voi saada ainoastaan vakituiseen asuntoon.

Kuka voi saada avustusta?

Asunnonsopeuttamisavustusta voidaan myöntää henkilölle, jolla on pysyvä toimintarajoite, esimerkiksi heikko näkö, kehitysvamma tai liikuntarajoite.

Asunnonsopeuttamisavustusta voidaan myöntää ainoastaan tapauksissa, jolloin kuntoutus tai irralliset apuvälineet eivät täytä tarpeita.

Avustuksen tarkoitus on antaa toimintarajoitteiselle henkilölle mahdollisuus elää niin itsenäistä elämää kuin mahdollista.

Sopeuttaminen tehdään joko asunnossa tai sen yhteydessä. Esimerkiksi lapselle, joka asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona, voidaan tarvittaessa sopeuttaa molemmat asunnot.

Asuntoa vaihtaessa on mahdollisuus avustukseen rajoitettua, sillä sinun odotetaan valitsevan tarpeisiisi sopiva asunto.

Mihin avustusta saa?

Asunnonsopeuttamisavustusta voi hakea pienempiin toimenpiteisiin, kuten kynnysten poistamiseen tai tukikahvojen asentamiseen.

Voit myös hakea avustusta suurempiin toimenpiteisiin asunnossasi kuten oviaukkojen leventämiseen tai kylpyammeen poistamiseen.

Voit saada avustusta ainoastaan asunnon kiinteisiin toimintoihin. Avustusta ei saa asunnon rakennusteknisten puutteiden korjaamiseen kuten kylpyhuoneen lattiakaivon viettämisen oikaisemiseen.

Avustusta ei myöskään anneta toimenpiteisiin, jotka lasketaan asunnon normaaliksi kunnossapidoksi tai kulumisesta johtuviin toimenpiteisiin, esimerkiksi kylpyhuoneen haljenneet kaakelilaatat.

Asunnon ulkopuolella voi avustusta hakea esimerkiksi seuraaviin; luiska portaisiin, tukikaiteet, hissilaatta tai muut tasaerosopeuttamiset.

Maksaako avustuksen hakeminen?

Asunnonsopeuttamisavustuksen hakeminen ei maksa, mutta sinulla on oltava kiinteistönomistajan suostumus asunnon sopeuttamiseen vuokra – tai asumisoikeusasunnossa.

Ennen avustuksen hakua

Ota ensiksi yhteys kunnan työterapeutteihin. He voivat auttaa ratkaisemaan mikäli tarve on apuvälineistä, menettelytapojen muutoksesta tai asunnon sopeuttamisesta.

Mikäli kyse on asunnon sopeuttamisesta, voivat kunnan työterapeutit auttaa sinua avustuksen haussa.

Todistus tarvitaan
Hakiessasi asunnonsopeuttamisavustusta, tarvitset kirjallisen todistuksen toimenpiteiden tarpeellisuudesta toimintarajoitteesi kannalta.

Todistuksen voi kirjoittaa kunnan työterapeutti, lääkäri tai joku muu toimintarajoitteista perillä oleva asiantuntija.

Avustuksen määrä

Asunnonsopeutumisavustus kattaa kohtuulliset toimenpitokustannukset.

Näin haet

Avustuslomakkeita on kunnan verkkosivulla www.karlskoga.selinkki toiselle sivustolle sekä yhteiskuntarakennushallinnossa, Skrantahöjdsvägen 35.
Voit saada avustuslomakkeen myös työterapeutiltasi.

Avustusanomus lähetetään yhdessä todistuksen kanssa osoitteeseen:
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 13, 691 83 Karlskoga
Merkitse kuoreen ”BAB”


Yhteystiedot
Asunnonsopeuttamisanomusten käsittelijä
Kunnan palvelukeskus 0586 – 610 00
(ma-to 07.30 – 16.30, pe 07.30 – 16.00)
bostadsanpassning@karlskoga.se

 

Uppdaterad 2018-01-18