Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Omaistuki

On tarkoitettu niille, jotka hoitavat iäkästä, pitkäaikaissairasta, toimintarajoitteista tai väärinkäyttöongelmista potevaa läheistä.

Omaista hoitavat/auttavat tekevät merkittävän työpanoksen. Toisinaan on ehkä heillä itsellään tarve päästä vastuusta joko lyhyemmäksi tai pitemmäksi aikaa.

Karlskogan kunnalla on vastuu antaa tukea ja palvelua niitä tarvitseville. Tuen tarve riippuu tukea hakevan omista tarpeista ja sen hetken elämäntilanteesta.

Kuka on omainen?

Omaisella tarkoitetaan sitä, joka auttaa vanhusta, pitkäaikaissairasta, toimintarajoitteista henkilöä tai henkilöä, jolla on väärinkäyttöongelmia ja joka ei enää selviä arjen askareista.

Omainen voi olla puoliso, vanhempi, lapsi, lapsenlapsi, avopuoliso, ystävä tai joku muu läheinen.

Miten omaistuki toimii?

Omaistuen tarkoituksena on tukea omaista fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Koska kaikki tilanteet ovat erilaisia, vaihtelee myös tuki tarpeiden mukaan. Tukitoimintoja ovat mm. työvuorottelu, lyhytaikaishoito, lomittajapalvelu, turvahälytin, omaishoitotuki jne.

Suora ja epäsuora tuki

Omaistuen puitteissa on sekä suoraa että epäsuoraa tukea

Suora tuki kohdistuu läheistä hoitavalle henkilölle. Esimerkkejä tästä ovat tukikeskustelut, tukiryhmät, neuvonta sekä koulutus. Nämä toiminnat ovat tavallisesti maksuttomia eivätkä vaadi avuntarvepäätöstä.

Epäsuora tuki kohdistuu sekä läheistä hoitavaan että hoidettavaan.

Tuki myönnetään avuntarvearvioinnin jälkeen.

Esimerkkejä tästä on kotipalvelu, lyhytaikaisasunto tai tilapäishoito kotona.


Omaistuki – dementiaan kohdistuva

Kunnassa toimii ns. dementikkojen tuki/tiimi (demensteam), joka tukee dementikkoja sekä heidän hoitajiaan.

Lisätietoja dementikkojen tuesta saat numerosta 0586 - 622 77 tai 0586 - 620 93.

Omaistukijoihin saat yhteyttä soittamalla kunnan vaihteeseen: 0586-610 00

Avustusyksikkö

Vastaa kysymyksiin lyhytaikais – ja vuorotteluhoidosta, erityisasumisesta, päivätoiminnoista, turvahälyttimistä, omaistuesta, lomittajista, kotihoidosta yms.

Puhelin arkisin klo 8-14

Dementikkotuki (Demensteamet)

-          Antaa neuvoja ja tukea

Kärsitkö muistin huonontumisesta?

Karlskogan dementiatuki auttaa henkilöitä, joilla on muistihäiriöitä. Informoimme dementiahoidon rakenteesta ja tukitoiminnoista sekä dementikoille että heidän omaisilleen. Ehkäpä juuri sinulla on paljon kysymyksiä?

 • Onko muistisi heikentynyt?
 • Mistä tämä johtuu?
 • Onko tutkimus tarpeellinen?

Dementiayksikön henkilökuntaan kuuluu koulutettu sairaanhoitaja ja työterapeutti, joilla on perusteelliset tiedot ja työkokemus dementiahoidosta. Voimme auttaa henkilöitä, joilla on muistihäiriöitä mm. seuraavasti:

 • Henkilökohtainen neuvonta
 • Osallistua ja tukea mahdollisen tutkimuksen yhteydessä terveyskeskuksen ja muistiyksikön kanssa
 • Informoida kunnan tarjoamista tukitoimenpiteistä
 • Tehdä kotikäyntejä tai ottaa vastaan vierailuja

Henkilölle, joka auttaa tai hoitaa

Oletko huolissasi tai mietitkö, mikäli omaisesi näyttää oireita dementiasta? Ota yhteyttä meihin saadaksesi tietoa, miten asiassa voi mennä eteenpäin.

Mikäli hoidat tai autat muistihäiriöistä henkilöä, voit saada tukea ja vastauksia kysymyksiisi.

 • Huolehditko tulevaisuudesta?
 • Tunnetko itsesi riittämättömäksi?
 • Neuvoja ja koulutuksia yksityisesti tai ryhmissä
 • Apua yhteydenotossa sairaanhoitoon ja kotipalveluun


Uppdaterad 2017-11-13