Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 mars 2015

Spridning av resultat från Liv & hälsa ung 2015 på busskyltar i stads- och länsbussar i Örebro län. Med fyra budskap, både positiva och negativa för att synliggöra de båda perspektiven.

Sprider kunskap om ungdomars livsvillkor på bussarna

Under vecka 12-14 kommer Region Örebro län att ha busskyltar i stads- och länsbussar med ett urval av röster från ungdomar och resultat från undersökningen Liv & hälsa úng 2015.

Liv & Hälsa Ung 2015 är en undersökning vars syfte är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Målet är att öka kunskapen om ungas liv och hälsa, följa trender, väcka intresse och att resultatet kan bli underlag för utvecklingsarbete och beslut.

Under våren sker en satsning riktad mot ungdomarna i länet för att sprida resultaten från undersökningen som genomfördes 2014. Detta sker genom informationssatsning på länets bussar samt skolor. I samband med bussannonseringen får även skolorna och fritidsgårdarna i länet affischer med samma budskap.

Syftet med att marknadsföra ungdomarnas åsikter är att återkoppla resultatet främst till ungdomar i Örebro län men också till allmänheten i stort. Och därigenom sprida
kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Här kan du läsa mer om undersökningen:
Liv & hälsa ung 2015länk till annan webbplats

Hit kan du vända dig om du har frågor och behöver stöd:
UMOlänk till annan webbplats

Kontaktperson:
Utredningssekreterare västra länsdelen,
Josefin Sejnelid
019-602 74 91
josefin.sejnelid@regionorebrolan.se

Uppdaterad 2015-03-20